e:sense

e:sense

Tankar om samtiden o framtiden | Daniel Lundqvist

Håkan Juholt tog både rätt beslut och gjorde rätt analys.Rätt beslut, när det gäller att avgå (om än alldeles för sent)… och rätt analys i följande slutsats:”Sverige behöver en stark, optimistisk, nyfiken och framtidsorienterad socialdemokrati”Så sant….Nu tänker jag att denna fras skulle kunna passa väldigt bra för alla våra politiska partier – inte minst de […]

Läs mer

På YBC har vi tagit fasta på idén om att inte bara vara en skola – utan en mötesplats för samhälle, näringsliv och skola. Det ska vara enkelt och inbjudande att mötas och söka samarbeten över generationer och samhällsområden. Genom att identifiera viktiga frågeställningar och utmaningar i samhället och låta dessa vara utgångspunkten för undervisningen […]

Läs mer

” Förväntat oväntat ” …. är orden som möter mig när jag åker in i Sickla köpkvarter – ett av Stockholmregionens största och mest dynamiska marknads- och kultur-områden. Här ligger vår skola, YBC – mycket medvetet placerad – mitt i smeten – för att kunna vara en del av ett sammanhang där möten mellan generationer, branscher och kulturformer blandas och […]

Läs mer

Alla dessa möten…. Hela dagarna, på alla nivåer, den lilla gruppen, den stora gruppen, klassen, föreläsningen, seminariet, ledningsmötet, projektmötet. Hela tiden – möten, möten, möten. Vad gör dessa möten med mig, med oss? Hur uppfattas jag som ledare? Jag deltar, ibland får jag möjligen andra att växa en smula, andra gånger skapar mitt sätt att […]

Läs mer

Ett saktmodigt hjärta – är kroppens liv ….. När jag skriver ordet saktmod på min dator blir det röd-markerat av ordbehandlings-programmet. Ordet finns inte längre i språket. Jag söker på ordet i min iPhone, hittar då en rad citat, bl.a detta från ordspråksboken: ”Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen” Vilket […]

Läs mer

… eller som Staffan Sehlander, (prof Stklm Univ) uttrycker frågan:    “ Hur skulle en skola, och dess pedagogiska texter, kunna se ut om vi lämnade 1800-talets idé om skolan och närmade oss vår tids utmaningar ? “ Menar han verkligen att vi fortfarande bygger våra skolor med utgångspunkt från 1800-talsidéer? Ska bli spännande i […]

Läs mer