Månad: november 2011

På YBC har vi tagit fasta på idén om att inte bara vara en skola – utan en mötesplats för samhälle, näringsliv och skola. Det ska vara enkelt och inbjudande att mötas och söka samarbeten över generationer och samhällsområden. Genom att identifiera viktiga frågeställningar och utmaningar i samhället och låta dessa vara utgångspunkten för undervisningen […]

Läs mer