7 av 10

7 av 10 jobb förmedlas via kontakter – idag, förmodligen fler imorgon.

Om skolan inte snabbt blir en kopplingscentral, en relations- och tillitsbyggare och en mötesplats för samverkan med övriga samhället, kommer vi ha stora problem framöver…

Men tänk att vi själva har lösningen på dessa problem… och tänk att de inte kostar några extra pengar.. bara lite insikt, lite puts på attityder och en gnutta mod.

betyg som dimridåer…

De politiker som idag maniskt pratar om tidigare betyg och de som lika idogt pratar om senare betyg begår alla samma misstag…

De tar upp tid, skapar dimridåer och minskar de minimala mediautrymme som finns för att diskutera långt mycket viktigare frågor om skola, samhälle, barn och lärande på 2000-talet…