barnkalas o innovation…

” …som att försöka leda ett barnkalas via SMS”

Det får bli temat på min nästa föreläsning… 
…om vad som händer när man försöker leda och styra innovation i gamla ”top-down”-strukturer, i traditionella hierarkier… 

…och om hur bra det kan bli när kalasets olika aktörer möts… på riktigt… och om behovet av mötesplatser, arenor och strukturer för detta.