Månad: maj 2009

Alla dessa möten…. Hela dagarna, på alla nivåer, den lilla gruppen, den stora gruppen, klassen, föreläsningen, seminariet, ledningsmötet, projektmötet. Hela tiden – möten, möten, möten. Vad gör dessa möten med mig, med oss? Hur uppfattas jag som ledare? Jag deltar, ibland får jag möjligen andra att växa en smula, andra gånger skapar mitt sätt att […]

Läs mer

Ett saktmodigt hjärta – är kroppens liv ….. När jag skriver ordet saktmod på min dator blir det röd-markerat av ordbehandlings-programmet. Ordet finns inte längre i språket. Jag söker på ordet i min iPhone, hittar då en rad citat, bl.a detta från ordspråksboken: ”Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen” Vilket […]

Läs mer