den gåvan…

Det ligger en hemlig skatt gömd där

… i mellanrummet

En värdefull gåva
En väl dold potential

Den bara ligger där och väntar på att få bli brukad

… bli tagen i anspråk.

Den gåvan kan endast uppenbaras för de människor som vågar gå dit

… till mellanrummet
… för att mötas

… i samspel

/Daniel