Gott om chefer – ont om ledare…

Reflektioner från Almedalen

alm
Gott om chefer – ont om ledare..

Välfärdssamhället har skapat väldigt många chefer,
på väldigt många nivåer,
som är väldigt duktiga
på att förvalta och reproducera
institutionernas tjänster och logik

När vi nu i förändringstider behöver nya idéer, visioner, visdom och massor med mod
visar det sig
att väldigt få av dessa chefer
är de modiga ledare
som skulle kunna bana väg för denna förändring

Så en av vårt lands stora utmaningar och dilemman;
Att så många chefer nöjer sig med status quo
är så upptagna av att förvalta det som är
och tycker sig ha så lite att vinna på
att ta de nödvändiga risker som krävs
för att byta färdriktning
mot en mer socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar samhällsutveckling.

Att mäta det meningsfulla i livet…

”If the only tool you have is a hammer, 
everything starts to look like a nail”
/Abraham Maslow

Om t.ex hammaren är vårt kontroll- o mätsystem inom skolan – så är spiken eleven som vi måste reducera till ett mätbart kursobjekt.

Hammaren funkar inte på något annat än en spik. Istället för att byta verktyg (det kan vi ju inte – vi har ju bara en hammare) ser vi till att försöka omvandla vad som går till spikar.

Det är detta som händer när institutionen/systemet blir viktigare än sitt eget syfte. När grundfrågorna har slutat ställas. När det viktigaste är att reproducera institutionens tjänster än att omskapa/förändra institutionen efter nya tider och förändringar i samhälle och omvärld.

Snubblade häromdagen över ett föredrag på TED-talks från 2010 där Chip Conley funderar över detta. Conley’s tema är: ”Measuring what makes life worthwhile” Han talar inte specifikt om institutioner och skolsystem utan utgår mer generellt från ledarskap, näringsliv och nationalekonomiska perspektiv. Men samma principer gäller…

Han refererar bl.a till Robert Kennedy’s poetiska tal från 1968 där Kennedy redan då ifrågasätter BNP som måttstock på framgång. Han varnar för att vi närsynt fokuserar på fel saker och att BNP är ett missriktad mätinstrument.

Chip Conley visar en bild som exemplifierar vad vi missar med detta ensidiga sätt att mäta.

Återkommer…

Sitter och filar på en artikel som borrar lite djupare i mina tre senaste tanke-tweets..
_________

När människan förlorar kontakten med det som föder henne, Moder jord, växer hennes ego oproportionerligt. Hon blir farlig för sig själv…
_________

Tillit kan utvecklas när man möts och gör något tillsammans. Gör man inget tillsammans utvecklas ingen tillit. Så enkelt. Så svårt.
__________

Det enda man kan köpa för pengar är bekvämlighet och oberoende. Köper vi för mycket oberoende bli vi ensamma. Då vissnar vi och dör.

Återkommer…