innovationer och paradoxer

Kanske självklart, men ändå värt en påminnelse…. 

Innovation handlar inte sällan om paradoxer, inte minst inom offentliga verksamheter… 

Istället för att fixera sig vid att utveckla nya idéer, tjänster och produkter kan man få fantastiska resultat genom att göra det motsatta, nämligen:
– Flytta på sig där man tidigare stått i vägen.
– Vara tyst där man tidigare pratat.
– Tillåta andra att få göra på sitt där där man tidigare krävt att alla ska göra på ”mitt/vårt” sätt.
– Skapa tomrum där man tidigare fyllt upp… både rum o tid.
– Istället för att ställa sig i mitten och försöka matcha, peka, fördela, reglera, så underlättar man andras möjligheter att hitta varandra… osv

Det här är något helt annat än ensidiga och endimensionella besparingar i verksamheter. De leder som bekant ofta till lidande, misstro och dålig stämning.
Det här är offensivare och kreativare än besparing. Det är omvänd innovation – alltså att inte reproducera sig själv, sin institution eller sitt eget gamla tänkande…
Besparingarna kommer som en indirekt effekt av resultaten – och väldigt ofta längre fram i tiden än nästa kvartalsrapport.

Här finns ett litet enkelt exempel från Tyskland

http://www.minds.com/blog/view/248215469679448064/german-town-abolishes-traffic-lights-and-codes-accidents-are-now-almost-non-existent