När en blind leder en blind…

87% självutnämnda sk ”goda”
försöker genom hat och förakt utestänga 13% sk ”onda”…
… eftersom de onda inte tycker som de goda och dessutom inte alltid tar seden dit de kommer.

De onda är definierade som ”onda”…
… eftersom de också med hat och förakt vill utestänga såna som inte tycker som de
och dessutom inte alltid tar seden dit de kommer.

En ond cirkel – där intolerans möts med intolerans…
… och ett ivrigt målande av karikatyrer att projicera sitt eget tillkortakommande på.

Det finns några system som kortsiktigt alltid vinner på att hålla denna konflikt levande;
parti/block-politiken, gammal höger/vänster-retorik och den numera förhärskande medialogiken

Den onda cirkeln kan fortsätta när ett land brister i politiskt ledarskap, integritet och mod.
Den onda cirkeln kan fortsätta när ledare förvandlats till ängsliga, opinionskänsliga media- och PR-styrda marionetter.

”Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen”
(Matteus 15:14)

Vi behöver nu ett politiskt ledarskap som tar ansvar för HELA Sverige och ALLA medborgare.
ALLA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.