Heligheten…
Den levande verkligheten…
Den porlande källan av liv…

Viljan, längtan, strävan…
Den pågående kärlekshandlingen…
Kan verkligen en hel civilisation förblindas?