Tankar kring reaktionerna på SD-kampanjen i tunnelbanan…

Några tankar efter diskussionen kring SD-kampanjen på tunnelbanan

Tack för bra synpunkter och perspektiv i FB-tråden. Tror det är just dessa olika perspektiv vi behöver i frågorna om utanförskap, integration och sk rasism.

14-svyle-24180855bf560c4dccaDet perspektiv jag vill lägga handlar om varför vi inte istället ser kreativa politiska kampanjer som vill stötta utsatta, minska segregationen, sänka trösklarna. Varför vi inte drabbas av konstruktiva budskap på annonspelare i tunnelbanan… som sedan sprids i sociala medier och väcker människors engagemang, mod och vilja till medskapande…. och nyskapande.

Vi pratar om att vi är oroliga för att rasism blir normaliserat. Det perspektiv jag vill lägga handlar om att VI (det etablerade politiska Sverige) borde se vad det är vi redan normaliserat… nämligen segregationen, de höga trösklarna på arbetsmarknaden, de höga ekonomiska trösklarna på bostadsmarknaden, de höga sociala trösklarna i våra gemenskaper, separerade samhällsstrukturer och komplexa regelsystem som knappast gagnar någon annan än de som avlönas för att upprätthålla regelverken.

Det vi kallar rasism kan säkert i vissa fall vara rasism. Låt oss fortsätta kämpa mot rasism. Men jag ser minst lika ofta att det etablerade ”goda” makt-sverige omvandlar relevant samhällskritik till ”rasism” för att få fortsätta leva i illusionen om att man är på ”de godas sida” .. och sakta glida ur ansvaret för att situationen är som den är.

Vi är många som är för en generös och välkomnande politik för invandring av alla de slag. Om vi var lika många som lika starkt kämpade för en inkluderande, välkomnande och medskapande samhällsstruktur med låga trösklar och ett uppskattande av olikhet som en utgångspunkt för utveckling, då vore vi inte där vi är idag. Hur svårt vore det t.ex. för ett av världens rikaste länder att se till att människor inte behöver sova på gatan och bo under broar?

Mitt perspektiv handlar alltså om att inga andra än VI som varit med och byggt upp dessa samhällsstrukturer, inga andra än VI som varje dag åtnjuter trygghet och service i vårt välfärdssverige. Inga andra än VI är ansvariga för det segregerade samhälle med dessa höga tröskar som vi ser idag.

Ju förr vi på fullt allvar förstår att det är VI  som skapar jordmånen för politiska strömningar av den art vi ser på tunnelbanan idag, desto snabbare kan vi vända trenden.

”Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?”  (Matt 7:3)

Så låt oss fortsätta kämpa mot rasism och främlingsfientlighet – men göra det genom att först på djupet syna våra egna bevekelsegrunder.

1 svar på ”Tankar kring reaktionerna på SD-kampanjen i tunnelbanan…

  1. Pingback: Peter Karlberg - Kampen mot rasismen kan bara bli framgångsrik om….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.