Vad kan en skola vara? Vad kan en skola bli?

… eller som Staffan Sehlander, (prof Stklm Univ) uttrycker frågan:

   “ Hur skulle en skola, och dess pedagogiska texter, kunna se ut
om vi lämnade 1800-talets idé om skolan och närmade oss vår
tids utmaningar ? “

Menar han verkligen att vi fortfarande bygger våra skolor med utgångspunkt från 1800-talsidéer? Ska bli spännande i vilket fall att få ingå i den forskningsstudie som leds av hans doktorand. De följer nämligen under 5 år Nacka kommuns 1-1-satsning (en dator per elev) som YBC är en del av.

På YBC ställer vi aktivt frågan om vad en skola kan vara. Vi har gjort det innan skolan startade och vi gör det dagligen. Vi har faktiskt inget val. Dels har vi valt att ingå en allians med ett antal andra aktörer som vi samsas med i samma hus – M7, Kunskapsgallerian. Dels har vi sett till att utrusta alla elever med uppkopplad bärbar dator, en dator som både lockar och underlättar arbetet med bild, film, ljud – estetisk gestaltning, socialt nätverkande, kommunikation, samarbete oberoende av tid och rum etc.

Förutom detta vill vi att våra elever ska vara aktiva med-skapare av utformandet av verksamheten. Detta sker just nu på en rad olika sätt. Jag kommer nu och då i denna blogg återvända till detta tema. Det är nämligen mycket spännande att få ingå i ett team av lärare, elever och skolledare som alla, mer eller mindre, nyfiket vill utforska vad en skola kan bli.

Vad händer när elever och lärare får tillgång till samma resurser? Vad händer med den traditionella kunskapshierarkin som skolan är en bärare av ?

Vad händer när dessa elever och lärare i fler och fler situationer har tillgång till mer intressanta föreläsningar, spännande lärande-arenor, aktuellare och relevantare information, än vad klassrummet och skolan kan erbjuda.

För att kunna dra nytta av den nya tidens tillgänglighet måste vi alltså börja organisera oss på nya sätt. Det är detta som nu prövas på skola efter skola i vårt land och runt om i världen.
shapeimage_4

Ett litet exempel på en verksamhetsform (som ingalunda är ny men som passar väl in i en skola som vill vara en del av ett samhälle och inte bli en isolerad ö)  är vår web-tv- verksamhet. Lagom till invigningen öppnade vi en elev-driven web-kanal som har till uppgift att spegla verksamheten i och runt Kunskapsgallerian M7. Kanalen heter kort och gott ”studio M7” Den är ett av många uttryck för vår strävan att bygga relationer med omvärlden och att genom ett medvetet redaktionellt arbete spegla samhällsutvecklingen och göra elevernas röster hörda.
Ett aktivt medborgarskapande.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.